Famosos

Persones il·lustres i famoses al Restaurante Los Caracoles

El 1835 i a la zona més típica del Barrí Gotic, a prop de les Rambles de Barcelona, la família Bofarull funda un deis restaurants més carismatics de la ciutat amb el nom de Can Bofarull. Amb el pas del temps, un deis seus plats més famosos li dóna el seu nom actual Los Caracoles. Des de lIavors, quatre generacions més de la família Bofarull han sabut manten ir les excel·lencies d'una cuina popular d'alta qualitat.

La seva ben guanyada popularitat ha transcendit a tots els racons del món i s'ha convertit en una de les cites obligades de tot aquell que visita la nostra ciutat. S'ha caracteritzat per ser un Iloc freqüentat, des de sempre, per destacades personalitats del món de I'art, de I'espectacle, de la política i de les finances, atretes no només pel bon plaer culinari, sinó per I'encant deis seus nombrosos racons plens d'historia. Tota aquesta feina s'ha vist recompensada, a banda de per I'estimació popular, amb I'obtenció de la Medalla al Merit Turístic.

Charlton Heston

Lenny Kravitz

Jimmy Carter

Robert De Niro

Giorgio Armani

Joan Miró

Ernest Borgnine

Salvador Dalí y Gala

Esperem la teva visita